Velkommen til AgroGruppen Danmark

Landbrugsrådgivning er vores speciale. Vi er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag- konsulenter. Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

 • Vigtig opgave for landbruget i nye vandråd

  Kommunerne i Danmark gør i øjeblikket klar til at etablere nye vandråd. De skal i de kommende måneder vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af regeringens vandområdeplaner.

  I lighed med vandrådsarbejdet i 2014 skal kommunerne tage initiativ til at oprette lokale vandråd, og denne gang er opgaven at rådgive kommunerne i opgaverne omkring klassificering af vandløb.

  Læs mere

 • Minister nedsætter følgegruppe om grundvand

  Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil nedsætte en følgegruppe bestående af landbrugets organisationer samt interesseorganisationer for at undgå, at der opstår tvivl omkring grundvands-indberetninger til EU.

  Det oplyste ministeren, da han den 1. marts holdt oplæg i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling med 500 deltagere på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

  Læs mere

 • Planlæg dit forårsarbejde grundigt

  2. februar er kyndelmisse eller ”Kjørmes Knud, og dermed er halvdelen af vinteren gået. Dagene er allerede blevet mærkbart længere. Ifølge traditionen skal der være det halve foder tilbage. Denne gode gamle traditionelle beregning slår vist ikke til længere…

  Læs mere

 • Vigtig opgave for landbruget i nye vandråd
 • Minister nedsætter følgegruppe om grundvand
 • Planlæg dit forårsarbejde grundigt

Modtag Landbruget Nu hver 14. dag