Landbrugsrådgivning
er vores speciale

Velkommen til AGRO Gruppen
Danmark. Vi er en landsdækkende
forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag-
konsulenter.
Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

Vi arrangerer skattekursus i januar 2017 –  i h.h.v. Silkeborg og Dalby med Knud Maegaard. Datoer følger senere.

Assistentkurser.
Sjælland 22/11-2016, Dalby Hotel.
Jylland 24/11-2016, Golfhotel Viborg.

 

Nyt medlem af Agrogruppen

AgroMiljø v.
Miljøkonsulent Mette Gold Frederiksen
Tuse Næs Vej 40
4300 Holbæk
Mobil: 29 33 59 89
Mail: mette@agromiljoe.dk
Hjemmeside: www.agromiljoe.dk

 
Skat
Har du betalt topskat i årene fra 2000 til nu har du formentlig be-
talt for meget i skat.
Miljø
Anmeldeordning Revideret 18 nov. 2015
Læs mere
Svin

Seneste nyt ved svine-
rådgivning kan ses her....

Kontakt en rådgiver
Bedriftsstyring
Et ledelsesværktøj der
ved få indtastninger
bergne dine nøgletal.
4 forskellige program-
mer:
Svin, kvæg, mink og maskinstation ....
Maskiner

Hvad koster en maski-ne i brug pr. time eller pr .ha. incl. renter og afskrivninger.

Forsikring & Bygning
Udlejer forsikrer byg-ning og inventar. Lejer skal se dokumentation for, at der er oprettet en police samt inven taret forsikres til nygaranti ligesom ....

 

AgroGruppen

er en landsdækkende forening af omkring 40 selvstændige revisorer med speciale i landbrug.
Gruppen er koblet sammen i et rådgivningsnetværk, således at der sikres en høj kvalitet af rådgivning både som konsulent og revisor.

Fagkonsulenter

Advokater
Socialrådgiver
Miljø & Husdyr
Forsikring & Bygninger

Bliv medlem af Agrogruppen

Se her hvad vi kan tilbyde

Agrogruppens bestyrelse

 


Landmand