Velkommen til AgroGruppen Danmark

Landbrugsrådgivning er vores speciale. Vi er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag- konsulenter. Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

 • Uafhængig rådgivning gennem 25 år

  AgroGruppen Danmark præsenterer sit rådgivningsnetværk på NutriFair

  - Efter vores opfattelse er der er behov for et alternativ til det bestående rådgivningssystem inden for landbruget.

  Det siger revisor Lynge Jensen, Nakskov, der formand for AgroGruppen Danmark. En landsdækkende forening af omkring 40 selvstændige revisorer og andre med speciale i landbrug - alle uafhængige af organisationer.

  Læs mere

 • Kend dit forsikringsbehov og få den optimale dækning

  - Det er vigtigt at kende sit præcise forsikrings- og dækningsbehov, både ved nytegning af forsikringer men også ved løbende gennemgang og ajourføring af ejendommens forsikringer.  Tingene udvikler sig og det er et område, der kræver løbende opmærksomhed.

  Læs mere

 • Optimering i planteavlen - nu skal der planlægges

  Efter en høst, hvor planteavlere over hele landet oplevede, at tingene ikke lykkedes særligt godt, hverken når det gælder udbytter eller priser, er det vigtigt at lægge en god strategi for den kommende vækstsæson. Det er nu, vi skal overveje hvilke afgrøder, der skal med i sædskiftet fremover.

  Det siger planteavlskonsulent Karsten Nielsen, Virklund ved Silkeborg. Han driver firmaet kn.mark.dk, som samarbejder med AgroGruppen.

  Læs mere

 • Uafhængig rådgivning gennem 25 år
 • Kend dit forsikringsbehov og få den optimale dækning
 • Optimering i planteavlen - nu skal der planlægges

Modtag Landbruget Nu hver 14. dag