Velkommen til AgroGruppen Danmark

Landbrugsrådgivning er vores speciale. Vi er en landsdækkende forening af godkendte revisorer, regnskabskonsulenter og fag- konsulenter. Vi er selvstændige firmaer og er uafhængige af organisationerne.

Vores ekspertiser er:

 • Årsrapporter
 • Likviditetsbudgetter
 • Investeringsbudgetter
 • Rentabilitetsberegning
 • Skatterådgivning
 • Omlægning af lån
 • Generationsskifte, herunder succession
 • Ejendomshandler
 • Skatteforhold
 • EU rådgivning
 • Juridiske forhold
 • Natur og miljø
 • Økologi og meget mere

 • AgroGruppen lancerer ny digital løsning

  Farmer IT er en ny digital løsning til dansk landbrug, som AgroGruppen Danmark er i fuld gang med at lancere og rulle ud til sine kunder.


  Der er tale om et nyt og banebrydende system, der er udviklet til at gøre kontorarbejdet så let og overskueligt som muligt for både landmand og revisor.

  Læs mere

 • Nytårshilsen 2018/19 set fra formanden i Agrogruppen

  For landbruget har året 2018 været præget af en historisk tørke, der ramte hele landet. Dette har givet store udfordringer i løbet af 2018, og vil kunne ses langt ind i 2019.
  Afregningspriserne på svin har bevæget sig i negativ retning fra et fantastisk flot indkomstår 2017 til et indkomstår 2018, der virkelig gav og stadig giver store udfordringer især for smågriseproducenterne.

  Læs mere

 • Kan fjerne strøm i vand

  Krybestrøm i vandet kan give store problemer i kvægbesætninger, hvor køernes immunforsvar og trivsel forringes. Kvægrådgiver Aage Villumsen har gode erfaringer fra mange besætninger landet over med at fjerne strålingen til gavn for besætningens sundhed.

  Aage Villumsen er selvstændig rådgiver og driver firmaet Top Agro, der rådgiver landmænd om kvægfoder og effektivitet i kvægstalden. Han har selv erfaring som mælkeproducent på sin gård i Kølsen ved Viborg, hvorfra han driver sit firma med kunder i Jylland, på Fyn samt i Ukraine.

  Læs mere

 • AgroGruppen lancerer ny digital løsning
 • Nytårshilsen 2018/19 set fra formanden i Agrogruppen
 • Kan fjerne strøm i vand

Modtag Landbruget Nu hver 14. dag