Glædelig JUL 2022/23

Alle ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra Agrogruppen.

Farmer IT er en ny digital løsning til dansk landbrug, som AgroGruppen Danmark er i fuld gang med at lancere og rulle ud til sine kunder.


Der er tale om et nyt og banebrydende system, der er udviklet til at gøre kontorarbejdet så let og overskueligt som muligt for både landmand og revisor.

For landbruget har året 2018 været præget af en historisk tørke, der ramte hele landet. Dette har givet store udfordringer i løbet af 2018, og vil kunne ses langt ind i 2019.
Afregningspriserne på svin har bevæget sig i negativ retning fra et fantastisk flot indkomstår 2017 til et indkomstår 2018, der virkelig gav og stadig giver store udfordringer især for smågriseproducenterne.

Kan fjerne strøm i vand

Krybestrøm i vandet kan give store problemer i kvægbesætninger, hvor køernes immunforsvar og trivsel forringes. Kvægrådgiver Aage Villumsen har gode erfaringer fra mange besætninger landet over med at fjerne strålingen til gavn for besætningens sundhed.

Aage Villumsen er selvstændig rådgiver og driver firmaet Top Agro, der rådgiver landmænd om kvægfoder og effektivitet i kvægstalden. Han har selv erfaring som mælkeproducent på sin gård i Kølsen ved Viborg, hvorfra han driver sit firma med kunder i Jylland, på Fyn samt i Ukraine.