Minister nedsætter følgegruppe om grundvand

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil nedsætte en følgegruppe bestående af landbrugets organisationer samt interesseorganisationer for at undgå, at der opstår tvivl omkring grundvands-indberetninger til EU.

Det oplyste ministeren, da han den 1. marts holdt oplæg i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling med 500 deltagere på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

- Der skal være fuld klarhed og åbenhed om de tal, der indberettes til EU, og som vores fødevare- og miljøpolitik bygger på, lød det.

Skarp kritik

Ministeren mødte kraftig kritik på mødet, hvor han blev kritiseret for, at EU har fået forkerte tal af den danske stat. Tal der viser, at vi har højere koncentration af nitrat i grundvandet, end der i virkeligheden er. Bl.a. fordi man har målt nitratindhold anderledes end den måde, EU arbejder med grundvand på og også fordi prøverne ikke er repræsentative.  På den baggrund er der ikke en reel begrundelse for ekstra krav om efterafgrøder, lød det fra mødets arrangører.

- Fødevare- og Landbrugspakken er et paradigmeskifte for dansk landbrug, og regeringen vil faktisk gerne landbrugets udvikling og bedre rammebetingelser. Men vi skal kunne tælle til 90 for at få vores politik igennem, og der er selvfølgelig ting, jeg kunne ønske mig anderledes, sagde ministeren.

- Vi arbejder konstant på at forbedre rammerne for et erhverv, der er enormt vigtigt. Jeg har kun én interesse, og det er, at de rigtige tal bliver brugt, og det er sket.

Skaber utryghed

Esben Lunde Larsens forklaring fik ikke kritikken til at forstumme. Deltagerne havde det skarpe skyts fremme, og grundvandssagen var stort set det eneste emne, der blev drøftet.

Han fik at vide, at der ikke reguleres korrekt, at han bliver kørt om hjørner med af embedsværket og at han bliver vejledt forkert både fagligt og juridisk.  Det blev også sagt, at det skaber utryghed, når kommissionens og ministeriets opfattelse ikke stemmer overens.

Kritikken må stoppe

Det fik Esben Lunde Larsen til at sige, at den fejlagtige kritik og misinformation må stoppe. Han sagde, at indberetningen fra dansk side ikke går på alt dansk grundvand, og at EU er klar over det.

- Vi arbejder på et oplyst grundlag, og vi skal aldrig være for store til at rette fejl. Jeg kan godt forstå, at landmænd er irriterede over, at vi skal have en bureaukratisk ordning. Men det er ikke det samme, som at vi fører vores politik på et forkert grundlag, lød det fra ministeren.

- Det er legalt at være uenige, men det er en underlig situation at blive beskyldt for at bruge urigtige oplysninger, når jeg kæmper for de bedste forhold for erhvervet med stor fokus på fagligheden, sagde Esben Lunde Larsen på mødet.