Vigtig opgave for landbruget i nye vandråd

Kommunerne i Danmark gør i øjeblikket klar til at etablere nye vandråd. De skal i de kommende måneder vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af regeringens vandområdeplaner.

I lighed med vandrådsarbejdet i 2014 skal kommunerne tage initiativ til at oprette lokale vandråd, og denne gang er opgaven at rådgive kommunerne i opgaverne omkring klassificering af vandløb.

Vandrådene har medlemmer fra bl.a. de grønne organisationer, landbruget og skovbruget og består af højst 20 medlemmer.

- Det er en ufattelig vigtig opgave, som landbruget bør engagere sig i og tage seriøst. Der er god grund til at være med her for at fremme erhvervets interesser, siger miljøkonsulent Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg.

Kommunerne skal inddrage vandrådet, når de skal vurdere ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne og udvælge vandløb, som bør undersøges for, om de er kunstige eller stærkt modificerede.

- De decentrale vandråd får en rådgivende rolle, og får mulighed for at påvirke processer, og mange steder er der rigtigt meget på spil landbrugserhvervet.

Kun vandløb med naturværdi

Jens Elvstrøm finder det vigtigt, at det kun er de vandløb, som har en stor naturværdi og naturpoteniale, der indgår i planerne.

- Hvis et vandråd vurderer, at et vandløb ikke har et særligt naturpotentiale, så er der ikke grund til at gøre en ekstra indsats.

Alternativet kunne være, at landmanden pålægges at en grøft skal have god økologisk tilstand, og indsatsen er typisk uden kompenserede tiltag.

God mulighed for at påvirke

Jens Elvstrøm påpeger, at der for landbruget er en vigtig opgave med at påpege, at flade og gravede grøfter og afvandingskanaler bliver taget ud af planerne. Sker det ikke, kan det ende med at blive et stort problem for landmændene.

- Der er ikke andre til at tale landbrugets sag end landmændene selv. Alternativet er at tingene bliver besluttet af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforeninger og andre grønne organisationer, som måske ikke tænker så meget på, hvilke konsekvenser indsatserne får for landbruget.

- Det er vigtigt med en god dialog om tingene, og i vandrådene kan der findes gode lokale løsninger i fællesskab. Det er altid godt at komme ud og se på forholdene sammen, og det er min opfattelse, at der virkelig kan flyttes noget, når engagerede folk med stort lokalkendskab er med i arbejdet.