Miljøscreening af gården vigtig ved køb

Få tjekket miljøforholdene godt og grundigt - og undgå miljømæssige faldgruber i forbindelse med køb af landbrug eller omlægning af produktion.

Rådet kommer fra miljøkonsulent Jens Elvstrøm, Søhøjlandets Regnskabskontor, som er en del af AgroGruppen Danmark. Han og hans kolleger i afdelingen arbejder med miljøsager i forbindelse med nyetablering af byggerier, udvidelser, myndighedsarbejde, tilskud til miljøteknologi og andre miljømæssige forhold. De foretager gerne miljøscreeninger og gennemgår alt på ejendommen i den henseende.

På en temaaften i Silkeborg for unge landmænd den 29. marts blev der givet gode råd omkring etableringsprocessen, og her fortalte Jens Elvstrøm om miljøforhold og faldgruber ved udvidelse og omlægning af ny købt gård.

- Ejendommen er typisk godkendt til en produktion, men det er vigtigt at kende præmisserne for produktionen 100 procent og være helt skarp på, hvad der er af godkendelser.  Miljøforholdene bør analyseres nøje, så man ved, hvilke betingelser der er stillet for produktionen.

Et overset område

Jens Elvstrøm nævner forhold som luftrenser, gyllekøling og gylleforsuringsanlæg, som kan være medvirkende til at fordyre produktionen.

- Det er ikke altid, at disse forhold er beskrevet tydeligt i salgsopstillingen. Jeg vil sige, det er et lidt overset område, en slags gråzone, som godt kan give ubehagelige overraskelser, når dagligdagen melder sig på ejendommen efter en handel.

- Løsninger med luftrenser kan være dyre i drift, udgiften svarer måske til 10 kr. pr. slagtesvin, og det er derfor utroligt vigtigt i det samlede billede. Gyllekøling kan bruge en masse strøm og der kan være store udgifter til syre i forbindelse med forsuringsanlæg.

 - Sådanne forhold og udgifter må ikke komme som en overraskelse, og derfor er det vigtigt at få analyseret salgsopstillingen grundigt på det miljømæssige område. Selvfølgelig er sælger forpligtet til at oplyse ting, men det handler måske om en tekst på 100 sider, hvor det ikke er helt enkelt at gennemskue det hele.

Påvirker bundlinjen

Jens Elvstrøm siger, at miljøforholdene bør analysere som en selvfølge – ligesom f.eks. afskrivningsprofil og skattemæssige forhold bliver det.

- Det er jo forhold, der kan påvirke den samlede bundlinje for ejendommen. Det handler også rigtigt meget om mulighederne for udvidelse af produktionen. Har man ikke helt styr på disse forhold, kan det måske komme som en overraskelse, at fremtidig udvikling er vanskelig eller umulig.

- Miljøreglerne er ikke statiske, lovgivningen ændrer sig løbende. I sidste ende er der kun én person, der står med ansvaret, og det er landmanden selv. Der er ingen steder at klage, hvis noget ikke har været undersøgt til bunds, og kreditgiverne vil mene, at det er landmandens eget ansvar, påpeger Jens Elvstrøm.