Klar med ny lånekapital til landbruget

Dansk Landbrugskapital er klar til at udbetale investeringslån til effektive landbrug, der har behov for nye investeringer, men som er belastet af høj gæld. De nye risikovillige lån administreres af Vækstfonden.

Fire pensionskasser har investeret tilsammen 500 mill. kr. i fonden. Staten kommer med et tilsvarende beløb gennem Vækstfonden, hvorefter Dansk Landbrugskapital samlet når op på én milliard kr. Dansk Landbrugskapital er en lånefond under Erhvervsministeriet.

- Vi kommer her med et nyt tilbud om risikovillige, ansvarlige lån, som har været kraftigt efterspurgt i markedet i de senere år, og vi er glade for, at pengene nu kan komme ud og arbejde i landbruget, siger landbrugskundedirektør Lene Gade Hovmøller fra Vækstfonden.

- Vi har haft en del forespørgsler på netop denne type lån, og da landbruget har hårdt brug for nye investeringer samt for at øge effektiviteten for at styrke indtjeningen, forventer vi stor interesse og har allerede haft mange henvendelser.

Soliditeten styrkes

En række sager er lige nu under behandling i Vækstfonden, og de første lån er snart på vej ud på en række bedrifter.

Lene Gade Hovmøller påpeger, at der er tale om såkaldt ansvarlige lån, der bliver efterstillede og er uopsigelige fra Dansk Landbrugskapitals side. Det betyder, at realkredit- og pengeinstitutter kan tælle investeringslånene med, som om de var egenkapital.

- Det betyder rigtigt meget, at vi på denne måde kan medvirke til at styrke soliditeten i bedriften.

Lene Gade Hovmøller forventer, at lånene typisk bliver på fem til 10 mill. kr. med en løbetid på op til otte år og en individuel fastsat rente. Et sted mellem 100 og 200 landbrug på tværs af driftsgrene forventes at få lån fra Dansk Landbrugskapital over de kommende år.

De fire pensionskasser, der investerer i fonden, er ATP, PKA, PensionDanmark og Industriens Pension.