Landbruget har brug for nye ejerformer

- Mange unge landmænd har lysten og evnerne til at blive selvstændige, men kapitalkravene er store og finansieringen en kæmpe udfordring. På den baggrund ser vi en udvikling, der går i retning af nye løsningsmodeller med flere investorer.

Det siger cand. agro Svend-Åge Bruun, ejendomsmægler og indehaver af Landbrugsmæglerne i Vejle.  Han understreger, at der er tale om meget individuelle og forskellige løsninger, og at der ikke er ret mange situationer, der er ens.

- Men generelt for udviklingen med ejendomshandler lige nu kan man sige, at finansieringen er en meget stor udfordring og dermed også generationsskiftet og de unge landmænds etablering.

- De tider, hvor det gjorde en forskel, at man havde sparet 4-500.000 kr. op, er forbi. Det viser selvfølgelig, at den unge landmænd har arbejdet og lagt penge til side, og det er positivt, men det rækker måske kun lige til tinglysningen. Evne og vilje er ikke nok i dag, der skal være et kapitalgrundlag.

- Derfor er det vigtigt at tænke alternativt og overveje andre ejerformer og nye konstellationer. Vi skal have nye løsningsmodeller, ellers sker der ikke noget. Måske har man ikke den helt færdige løsningsmodel, og vi er parate til at bistå som sparringspartner i den proces sammen med revisor og økonomirådgiver.

Fordel for begge parter

Svend-Åge Bruun opfordrer de unge landmænd til at overveje mulighederne for at finde sammen med nogen, der har en kapital.

- Det kan være en ansat, som søger samarbejde med sin arbejdsgiver, der ønsker at indlede et generationsskifte og måske har en større friværdi - og det kan være familie, der gerne vil investere.

- Der kan sagtens være en synergieffekt, som giver god mening for begge parter. Kombinationen af faglighed og økonomi kan være en rigtig god mulighed. Den ene leverer penge, den anden leverer arbejdskraft og know-how.

- De unge interesserede og dygtige landmænd er der, og investorerne er der også, det er vores erfaring. Mange kan se en fordel i en investering i et spændende og fornuftigt projekt, som giver nogle skattemæssige fordele.

- Men det kan være en udfordring at få tingene til at gå op og finde hinanden. Det er vigtigt med det rette match, og der er rigtigt mange forhold, der skal gennemdrøftes og på plads. I den forbindelse kan vi hjælpe med at udvikle modeller og være katalysator i processen, siger Svend-Åge Bruun og tilføjer, at Landbrugsmæglerne dog ikke yder konkret skattemæssig rådgivning.

Et rent snit er nødvendigt

Svend-Åge Bruun og hans kolleger har været inde over adskillige af den type sager, og rådet i den forbindelse er, at det er meget vigtigt og afgørende at have et ”rent snit”, når der er flere interessenter inde over.

 

- Det er vigtigt at vide, hvor man er og hvem der bestemmer hvad, og derfor anbefaler vi som udgangspunkt ikke en 50 procents overdragelse, siger Svend-Åge Brun, der i de senere år har oplevet en udvikling mod mere selskabseje og mindre selveje.

Han er overbevist om, at nye ejerformer kan bidrag til vækst og øget indtjening – og i det hele taget til at landbrugene har en fremtid.

- Som nævnt er finansieringen i dag så vanskelig, at det er rigtigt svært for den unge landmænd, og derfor er mit råd, at det er nødvendigt og fornuftigt at tænke alternativt.

Nu lysner det

 Svend-Åge Bruun siger, at det lige nu lysner lidt for produktionsøkonomien, og at det kan mærkes i markedet.

- Prisudviklingen på jord har ligget vandret i en længere periode, og jeg forventer, at vi er nede, og at vi vil blive på dette niveau i en længere periode.

- Lige nu oplever vi en efterspørgsel fra udlandet på jord og ejendomme, især Holland og Tyskland.

Landsbrugsmæglerne har omsat landbrug siden 1970 og har oplevet mange op- og nedture i dansk landbrug.

Firmaet, som har 13 ansatte, omsætter alle typer landbrugsejendomme, både produktionsejendomme, lystejendomme, liebhaverejendomme samt skov. Geografisk er de over hele landet.