Godt tidspunkt for generationsskifte

Hvis man er afklaret med hensyn til et kommende generationsskifte, er det lige nu et godt tidspunkt at planlægge processen og komme i gang.

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en lov om nedsættelse af bo- og gaveafgiften, normalt også omtalt som arveafgiften.

Den nuværende afgift på 15 pct. reduceres til 13 pct. i 2016 og 2017, 7 pct. i 2018, 6 pct. i 2019 og 5 pct. fra og med 2020. Regeringen har planer om tage det sidste skridt frem mod fuld afskaffelse i 2025.

- Et generationsskifte er naturligvis ikke kun et afgiftspørgsmål, men hvis man har en plan og en strategi for fremtiden med hensyn til et familiegenerationsskifte, er det et godt tidspunkt at gå i gang med processen, siger cand. agro. Knud Maegaard, der driver virksomheden agroSkat i Korsør.

agroSkat er en virksomhed startet i 2006, der kan hjælpe vedrørende skatteregler og lovgivning, generationsskifte, ejendomsavance og lignende. AgroGruppens medlemmer benytter og henviser til agroSkat som rådgiver og bruger Knud Maegaard som underviser på deres skattekurser.

Vil fremme generationsskifter

Nedsættelsen er målrettet til kun at omfatte gaver/arv, der direkte gives i forbindelse med overdragelsen af virksomheder – og ikke ved en overdragelse af formuen i øvrigt.

Reelt betyder lovændringen, at man kan reducere den afgift, man ellers skulle have betalt. Dette vil især få betydning ved overdragelse af til næste generation af de større familieejede virksomheder herunder bl.a. godserne. Med denne nedsættelse undgår man at skulle finansiere en betydelig gave/boafgift.

Knud Maegaard forventer, at beslutningen om nedsættelsen af afgiften vil medvirke til at sætte skub i en række generationsskifter, hvilket kan få stor betydning for landbrugserhvervet og medvirke til at rykke ved gennemsnitsalderen på den danske selvstændige fuldtidslandmand, som i dag er 62 år.

Det er regeringen samt DF der har stemt reglerne i gennem. Alle de øvrige partier stemte imod.

- Det er værd at bemærke, at en fuld afskaffelse af gave/boafgiften er noget, man har planer om. Det er langt fra sikkert at Regeringen kan samle flertal for en yderligere reduktion i afgiften. Vi kan også sagtens komme i en situation, hvor et andet flertal i Folketinget tilbagefører afgiften til 15 pct. igen.  

- Derfor er mit råd til dem, der er på vej med et familiegenerationsskifte og er afklarede med, hvad der skal ske, at de skal se at komme i gang hurtigst muligt med planlægningen her i 2017 og gennemføre generationsskiftet i 2018.

En række betingelser

Knud Maegaard påpeger, at der er tale om en sænkning af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder. Reglerne gælder dog også ved generationsskifte af virksomheder, der drives som selskaber.  

Man skal opfylde en række betingelser for at kunne bruge de nye regler:

Sælger skal aktivt have drevet virksomheden i mindst 1 år i løbet af ejerperioden. Aktiv drift forudsætter en arbejdsindsats på mindst 50 timer om måneden. Arbejdsindsatsen kan dog være ydet af sælgers nærmeste familie.

Køber skal eje og drive virksomheden i mindst tre år efter overtagelsen.

Landbrugsejendomme er omfattet af den nye lovgivning, selv om de er bortforpagtede på selve tidspunktet for overdragelsen – men sælger (eller nærmeste familie) skal have opfyldt arbejdsbetingelsen i mindst 1 år i løbet af ejerperioden.

Andre ejendomme er ikke omfattet, hvis de er udlejede ved overdragelsen.

Reglerne gælder kun ved overdragelse til børn, børnebørn m.m. Hvis man ikke har børn m.m., gælder reglerne dog også ved gaver/arv, der ydes ved generationsskifte til søskende, søskendebørn m.m.

Nedsættelsen af afgiften gælder udelukkende den gave/arv der indgår i selve berigtigelsen af virksomheden.

Ved overdragelse af familieejede virksomheder, der drives som selskab skal man opfylde de alm. betingelser for, at køber kan succedere i aktieavancen. Selskabet må således ikke være en pengetank.

Den nedsatte afgift gælder ved generationsskifter, der gennemføres i 2016 og senere. Reduktionen til f.eks. 7 pct. gælder ved generationsskifter, der gennemføres i 2018. I dødsboer gælder den nedsatte afgift ved dødsfald i 2016 eller senere. Den nedsatte afgift til 7 pct. gælder således ved dødsfald i 2018.

Ved uddybelse af ovenstående – tag kontakt til din nuværende rådgiver.