Ændringer i forskudsopgørelsen 2017

Skat udsender for tiden forslag til nye forskudsopgørelser for 2017. Der udsendes kun til de selvstændige erhvervsdrivende, der i forbindelse med selvangivelsen 2016 har selvangivet en væsentlig anden indkomst, end den indkomst der er forskudsregistreret for 2017.

Hvis du er enig i ændringen, skal du ikke foretage dig noget. Men er du uenig i ændringen, skal du snarest muligt efter modtagelse af ændringsforslaget annullere forslaget i skattemappen på www.skat.dk

Hvis du ikke foretager dig noget, dannes der nye forskudsopgørelser for 2017 og B-skatten vil således ændre sig, hvilket typisk vil være i opadgående retning.

Har du brug for hjælp til forskudsopgørelsen, så kontakt dit regnskabskontor.

Vigtigt - hvis du bruger udenlandsk arbejdskraft

Mange erhvervsdrivende gør brug af muligheden for at indgå aftaler med udenlandske virksomheder i forbindelse med blandt andet byggeprojekter, juletræsproduktion og bærplukning.

I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, hvorvidt der er tale om arbejdsudleje eller entreprisearbejde.

Entreprisearbejde afregnes ved faktura med den udenlandske virksomhed. Den skattemæssige behandling af den danske virksomheds udgift hertil, følger de almindelige skatteregler.

Er der derimod tale om arbejdsudleje, er den danske virksomhed forpligtiget til at tilbageholde otte procent i arbejdsmarkedsbidrag og 30 procent af resten af entreprisesummen.

Det kan være vanskeligt at vide, hvornår noget er arbejdsudleje og hvornår det er entreprisearbejde. Der skal foretages en konkret bedømmelse i hvert tilfælde. Det er ikke nok, at det af kontrakten fremgår, at det er en entrepriseaftale.

Kontakt din skatterådgiver inden du underskriver en entreprisekontrakt med en udenlandsk entreprenør, så du er forberedt på, hvad du siger ja til. Har du først underskrevet en sådan kontrakt, hænger du givetvis på den. Samtidig er det din virksomhed, Skat vil opkræve arbejdsudlejeskatten af. Det betyder reelt, at din entrepriseaftale bliver ca. 35 procent dyrere, end det du havde regnet med.

Selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Vi oplever fra tid til anden at driftige personer, der tidligere har været lønmodtagere, starter egen virksomhed. Naturligvis ofte inden for det fag, de er uddannet og ofte inden for håndværksfagene. Det er der jo ikke noget galt i. Rent politisk hungres der efter iværksættere.

I enkelte tilfælde opleves ligeledes, at den nystartede iværksætter arbejder for sin tidligere arbejdsgiver. Det er der sådan set heller ikke noget galt i. Udfordringerne opstår, hvis den tidligere arbejdsgiver er iværksætterens eneste kunde.

Hvis der tilmed også faktureres med faste terminer (månedsvis eller hver 14. dag) til den ene kunde, og din arbejdsydelse ved kunden er nogenlunde identisk med arbejdsydelsen, da du var lønansat ved den pågældende kunde, så er der meget, der indikerer, at du ikke er selvstændig erhvervsdrivende, men lønmodtager.

At du får flere kunder, ændrer ikke nødvendigvis på, om du ved en enkelt af dine kunder rent faktisk er lønmodtager. Der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt kundeforhold. Har du mange kunder, og din arbejdsindsats ikke i overvejende grad er koncentreret om en enkelt eller to kunder, indikere det, at du driver selvstændig virksomhed.

Men vær opmærksom på andre faktorer som: Driver du virksomhed for egen regning og risiko, virksomhedens omfang, faglige forudsætninger, hvem har instruktionsbeføjelsen osv.

Driver du personlig selvstændig virksomhed og Skat omkvalificerer din indkomst fra selvstændig virksomhed til lønmodtagerindkomst, kan det få stor betydning for din samlede skat. Du kan eksempelvis ikke anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Alle fradragsberettigede udgifter omkvalificeres ligeledes til lønmodtagerfradrag, hvor fradragsmuligheden ofte er begrænset og fradragsværdien er lav.

Det hjælper ikke at skubbe den selvstændige virksomhed ind i et selskab. Hvis indkomsten vurderes af Skat til reelt at være din personlige lønindkomst, så beskattes du fortsat som lønmodtager. Samtidig beskattes selskabet også af indkomsten, hvorved der opstår en dobbeltbeskatning af den indtjente indkomst.

Det kan derfor kun anbefales, at du kontakter din skatterådgiver, såfremt du er i tvivl om du er selvstændig erhvervsdrivende eller lønmodtager.

Af økonomikonsulent Flemming M. Torp, Søhøjlandets Regnskabskontor