Nye regler for folkepension

Hvis man nærmer sig folkepensionsalderen, skal man være opmærksom på, at der er kommet nye regler. Før blev den udbetalt automatisk, men det sker ikke længere. Efter den 1. september 2017 skal man selv huske at søge folkepension.

Hvis du fylder 65 år d. 1. september 2017 eller senere, hører du under nye regler. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge.

Du kan søge folkepension et halvt år inden, du når folkepensionsalderen. Det vil sige et halvt år inden, du fylder 65 år, op til et halvt år efter du er fyldt 65 år. Pensionen vil så blive udbetalt med tilbagevirkende kraft.

Vær opmærksom på, at nogle af de ydelser, der hænger sammen med folkepensionen, ikke kan udbetales med tilbagevirkende kraft, bl.a. personligt tillæg, varmetillæg og helbredstillæg. Du kan først få tillæggene, når du har søgt folkepension.  Du kan få folkepension, fra du er mellem 65 og 68 år afhængigt af, hvornår du er født.

Din fødselsdato har betydning for, hvornår du kan få folkepension. I skemaet kan du se, hvornår du kan få folkepension:

Fødselsdato

Folkepensionsalder

​31. december 1953 eller tidligere

​65 år

​1. januar 1954 – 30. juni 1954

​65 ½ år

​1. juli 1954 – 31. december 1954

​66 år

​1. januar 1955 – 30. juni 1955

​66 ½ år

​1. juli 1955 – 31. december 1962

​67 år

​1. januar 1963 eller senere

​68 år

Husk, at tallene i skemaet kun er vejledende. Din folkepensionsalder kan løbende blive forhøjet, fordi folkepensionsalderen bliver tilpasset ud fra den gennemsnitslige levealder.

Folkepensionen består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for enlige og gifte/samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige.


Folkepension pr. måned i kr. før skat (2017)

 

Enlige

Gifte/samlevende

Grundbeløb

6.160

6.160

Pensionstillæg

6.551

3.223

I alt

12.711

9.383

 

Både grundbeløg og pensionstillæg kan reguleres hvis man har indkomster over et vist niveau

 

Kan jeg udskyde min folkepension?

Du har mulighed for at udskyde udbetalingen af din folkepension, hvis du fortsætter med at arbejde minimum 750 timer om året (kaldes også opsat pension).

Du kan dermed udskyde folkepension til et senere tidspunkt. Når du udskyder din folkepension, får du mere i folkepension, når du vælger at få den udbetalt.

Du kan kontakte en privat rådgiver, hvis du vil have rådgivning om, hvorvidt det kan betale sig for dig. Udbetaling Danmark kan kun vejlede dig om reglerne.

 

 

 

Nye regler for sygedagpenge til selvstændige på vej

Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er ude af stand til at arbejde på grund af sygdom eller fordi du er kommet til skade.  Nye regler vedr. beregningsgrundlaget er på vej, de træder formentlig i kraft i 2018.

Det vil være relevant for nogen allerede nu at overveje, om man skal tegne forsikring hos kommunen, da man skal være medlem et halvt år forinden. Det vil især være de landmænd, der af forskellige årsager har negativ indkomst eller lave indkomster. Læs nærmere om de kommende regler her:

Egenperiode

Dagpenge udbetales ikke de første to uger af sygdomsperioden, medmindre man har tegnet frivillig sygeforsikring, eller den selvstændige er omfattet af reglerne om arbejdsskade og opfylder betingelserne for udbetaling fra 1. fraværsdag

Indkomstgrundlag

Indkomstgrundlag er overskud fra selvstændig virksomhed før renter

Beregning

Dagpenge udgør et beløb, svarende til indkomsten i det seneste afsluttede regnskab med årsopgørelse, dog højest 220.040 kr.)

Er indkomsten lav, vil dagpengebeløbet blive tilsvarende lavt. Er indkomsten negativ, kan der ikke udbetales dagpenge, medmindre der er tegnet frivillig sygesikring

Frivillig sygesikring

Man kan tegne en frivillig forsikring der giver ret til sygedagpenge fra første dag og tillige giver ret til en minimums sats på 2/3 af af dagpengemaximum, uanset hvordan indkomsgrundlag m.v ser ud

 

Af økonomikonsulent Uffe Søndergaard, Søhøjlandets Regnskabskontor