Julefrokost og julegaver

Julen står for døren. Og mange arbejdsgivere vil gerne tilgodese ansatte med en firmajulefrokost og en julegave. Men hvordan ser det egentlig ud med fradragsmuligheden?

Hvis du gerne vil invitere dine ansatte og måske også deres ægtefæller ud til en julefrokost med spisning og live-musik og måske også efterfølgende overnatning på hotel, er der fradrag for udgiften som en personaleudgift.

Når du selv deltager til julefrokosten sammen med alle dine ansatte, er der også fradrag for udgiften til din deltagelse.

Arbejdsgiveren har også fradrag for udgifter til en julefrokost, der vedrører ulønnede medhjælpere.

Men der er ikke fradrag for en udgift til julefrokost for en ejer uden ansatte.  Her er der nemlig ikke tale om en driftsudgift, altså en udgift for at ”erhverve, sikre og vedligeholde” indkomsten.

Deltager samarbejdspartnere skal dette behandles som repræsentation, der kun giver fradrag for 25 procent af udgifterne. 

For de ansatte er der tale om et skattefrit personalegode, når arrangementet har et rimeligt omfang og varighed. Den ansatte skal altså ikke beskattes.

Hvis julefrokosten holdes på en restaurant, et hotel eller andet, kan 25 procent af momsen af udgifterne til bespisning trækkes fra i momsregnskabet. Det gælder også for bespisningsudgifter for arbejdsgiveren og dennes ægtefælle.

Derimod er der ikke fradrag for momsen, hvis julefrokosten afholdes i virksomhedens egne lokaler.

Momsen af udgifter til musik og underholdning kan ikke fratrækkes i momsregnskabet.

I det omfang hvor der ikke er fradrag for momsen i momsregnskabet, indgår momsbeløbet i den udgift, som arbejdsgiveren skattemæssigt har fradrag for.

Julegaver

Udgiften til virksomhedens julegaver er en personaleudgift, der kan trækkes fra i skatteregnskabet.

En arbejdsgiver kan give en ansat gaver for op til 1.100 kr. i 2017, uden at den ansatte skal beskattes af gavernes værdi. Overstiger værdien 1.100 kr., skal den ansatte beskattes af hele beløbet. Her tælles alle gaver med, som den ansatte har fået i løbet af året.

Arbejdsgiveren kan altså godt give en julegave, der har en værdi på op til 1.100 kr., men så skal hele beløbet beskattes, hvis arbejdsgiveren det pågældende år også har givet andre gaver.

Der er også en særlig ”800 kr.” regel.  Hvis en julegave har en værdi af højst 800 kr., skal den ansatte ikke beskattes af julegavens værdi, selvom den ansatte i løbet af året har fået gaver for mere end de 1.100 kr. Hvis arbejdsgiveren f.eks. i løbet af året har givet gaver for 400 kr. og til jul giver en gave, som koster 800 kr., skal den ansatte ”kun” beskattes af 400 kr. Julegaven til 800 kr. er skattefri.

Julegaver til mere end 1.100 kr. er altid skattepligtige. Giver en arbejdsgiver således en julegave til mere end 1.100 kr., skal arbejdsgiveren opgive beløbet til SKAT som en del af lønnen og kan trække hele udgiften fra som driftsomkostning.

En ansat skal dog altid betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, der kan byttes til kontanter.

Momsen af udgifter til julegaver til virksomhedens ansatte kan ikke fratrækkes i momsregnskabet. Men arbejdsgiveren har skattemæssigt fradrag også for momsudgiften

Af økonomikonsulent Uffe Søndergaard, Søhøjlandets Regnskabskontor