Jule og nytårshilsen 2017

Julen og årsskiftet nærmer sig, og det giver anledning til et tilbageblik på 2017 samt tanker og forventninger til, hvad det kommende år vil bringe.

For landbruget har året 2017 været præget af en tiltrængt prisstigning på især den animalske sektor.

Afregningspriserne var især gunstige for smågrise-producenterne. Afsætningen af smågrise til udlandet (især Polen og Tyskland) pressede smågrisenoteringen opad herhjemme, hvilket gjorde, at slagtesvineproducenterne ikke helt fik del i den store ”prisfest”. Det har dog alligevel været et rigtig fornuftigt år også for dem.

Mælkepriserne har ligget på et fornuftigt niveau, og det giver mælkeproducenterne et forventeligt godt år. Der var dog store udfordringer med at få majsen ensileret pga. det meget våde efterår. Desværre er det netop meldt ud, at ARLA sænker mælkeprisen pr. 1. januar.

Stor høst - men vanskelig

Planteavlerne havde en fantastisk vækstsæson, og alt tydede på et rekordår for markbruget helt frem til høsten. Der blev da også de fleste steder høstet rekord udbytter, men det blev en ekstrem svær høst pga. vejrliget. Den ekstreme regnmængde, der faldt i høst- og efterårsmånederne, gav en utrolig våd høst og enkelte opgav helt at høste enkelte stykker, hvor det var umuligt at køre pga. vand. Halmmængderne blev også begrænsede, da det var næsten umuligt at få tørt.

Ekstra omkostninger til tørring, måske høsthjælp og ekstra slid på materiellet samt meget beskedne priser på korn udhulede det meste af det ekstra kornudbytte.

Eftervirkningerne for det våde efterår vil trække spor ind i 2018, da der mange steder er sået betydelige færre hektar med efterårsafgrøder end planlagt.

Samlet set har 2017 været et fornuftigt år for dansk landbrug. Således kan der holdes en jul i år med lidt mere smil, end der længe har været basis for.

Den forsatte lave kornpris giver lav foderpris til den kommende sæson. Dette afspejles igen i budgetter for sæsonen 2018. I den skrivende stund er der dog stadig usikkerhed om forventningerne til afregningspriserne for 2018.

Troen på landbruget tilbage

Priserne på penge er stadig ekstremt lave i hele Europa, dette på trods af Brexit og at amerikanerne af flere omgange har sat renten op. Bidragssatser og marginalrenten i bankerne er dog forsat alt for dyre.

Det er bankernes krav om afsætning af store beløb til sikkerhedsstillelser samt usikkerheden omkring værdierne i dansk landbrug, der har medført opjusterede rente- og bidragssatser.

Det gør det næsten umuligt at skifte bank i øjeblikket, da konkurrenceparameteret er sat ud af spil og gør forhandlingsmulighederne med bankerne langt sværere, når der står landmand på visitkortet.

Jeg ser dog ind i et nyt år, hvor dansk landbrug kom ud af 2017 ret fornuftigt, og det ser umiddelbart ud til en god start på 2018 også. To fornuftige år i træk kan der bestemt være brug for, og det vil måske give bankerne troen på landbruget tilbage.

Med ønsket om en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Direktør Keld Th. Sloth, formand for AgroGruppen Danmark