Kan fjerne strøm i vand

Krybestrøm i vandet kan give store problemer i kvægbesætninger, hvor køernes immunforsvar og trivsel forringes. Kvægrådgiver Aage Villumsen har gode erfaringer fra mange besætninger landet over med at fjerne strålingen til gavn for besætningens sundhed.

Aage Villumsen er selvstændig rådgiver og driver firmaet Top Agro, der rådgiver landmænd om kvægfoder og effektivitet i kvægstalden. Han har selv erfaring som mælkeproducent på sin gård i Kølsen ved Viborg, hvorfra han driver sit firma med kunder i Jylland, på Fyn samt i Ukraine.

- Jeg har set utallige eksempler på kvægbesætninger, hvor dårligt vand giver meget store problemer for køernes trivsel. Det var noget, der var fokus på, da jeg for mange år siden opholdt mig i USA, og her i Danmark er det i dag et problem for mange mælkeproducenter.

- Problemet er langt større end mange tror, men heldigvis kan der gøres noget ved det, siger han.

En ond cirkel

Aage Villumsen siger, at strøm i vandet kan resultere i at køerne mistrives, bliver syge og dårlige og ikke vil malkes.

- De får ikke væske nok og de kan ikke omsætte foderet. De udnytter hverken kulhydrater, proteiner eller mineraler. Fodereffektiviteten går ned, immunforsvaret bliver dårligt og så kommer alle sygdommene. Det er som en ond cirkel, og det kan gå rigtigt galt.

- Jeg vil anslå, at 50 procent af køerne i besætninger med strøm i vandet bliver mærket af det i forskellig grad. 25 procent bliver alvorligt syge, mens 25 procent ikke er mærket af det.

Han forklarer, at strålingen kommer fra jorden, og at der er tale om en form for magnetisme, som påvirker dyrenes velbefindende.

- Det er især robotbesætninger, der rammes, formentlig fordi der er meget moderne udstyr og el i disse stalde.

Stopper stråling

Når Aage Villumsen kommer ud til en besætning for at undersøge, om der er strøm i vandet, drøfter han indgående problemet med landmanden og finder frem til, hvor det er galt. Der kan være nogle steder i staldområdet, hvor køerne ikke vil være, og der kan være særlige reaktionsmønstre blandt køerne i stalden, som han observerer.

- Jeg sætter en stopper for strålingen med en magnetpind, og lukker på den måde af.

Aage Villumsen siger, at det er svært at forklare, hvad der sker og hvorfor det virker.

- Jeg ved, at nogle er skeptiske og ikke tror på det her. Og man kan selvfølgelig vælge at tro på det – eller lade være. Men jeg kan sige, at jeg får rigtigt mange henvendelser, og jeg afhjælper problemerne 90 procent af de steder, jeg kommer ud.

- Lyt til koen

Aage Villumsens råd til tvivlerne er:

- Lyt til koen, se på koen – hun viser, hvad der er galt. Dét, der typisk sker, når jeg har lukket af og stoppet strålingen, er at koen drikker mere vand og giver mere mælk. Trivslen kommer tilbage og der bliver ro i stalden.

- Sundhedstilstanden forbedres og effektiviteten stiger. Det har betydning for både køernes og landmandens trivsel, og det kan ses direkte på bundlinjen, siger Aage Villumsen.

Yderligere oplysninger kan fås hos Aage Villumsen, Top Agro, tlf. 4019 8474.