Kommunerne i Danmark gør i øjeblikket klar til at etablere nye vandråd. De skal i de kommende måneder vurdere, hvilke vandløb der skal være omfattet af regeringens vandområdeplaner.

I lighed med vandrådsarbejdet i 2014 skal kommunerne tage initiativ til at oprette lokale vandråd, og denne gang er opgaven at rådgive kommunerne i opgaverne omkring klassificering af vandløb.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) vil nedsætte en følgegruppe bestående af landbrugets organisationer samt interesseorganisationer for at undgå, at der opstår tvivl omkring grundvands-indberetninger til EU.

Det oplyste ministeren, da han den 1. marts holdt oplæg i forbindelse med Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling med 500 deltagere på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens.

2. februar er kyndelmisse eller ”Kjørmes Knud, og dermed er halvdelen af vinteren gået. Dagene er allerede blevet mærkbart længere. Ifølge traditionen skal der være det halve foder tilbage. Denne gode gamle traditionelle beregning slår vist ikke til længere…

AgroGruppen viste flaget på messe og fik god respons

Der var pænt besøg på standen, da AgroGruppen Danmark udstillede på fagmessen for husdyrproducenter, NutriFair, i Fredericia den 18. og 19. januar.

AgroGruppen Danmark præsenterer sit rådgivningsnetværk på NutriFair

- Efter vores opfattelse er der er behov for et alternativ til det bestående rådgivningssystem inden for landbruget.

Det siger revisor Lynge Jensen, Nakskov, der formand for AgroGruppen Danmark. En landsdækkende forening af omkring 40 selvstændige revisorer og andre med speciale i landbrug - alle uafhængige af organisationer.