AgroGruppen viste flaget på messe og fik god respons

Der var pænt besøg på standen, da AgroGruppen Danmark udstillede på fagmessen for husdyrproducenter, NutriFair, i Fredericia den 18. og 19. januar.

AgroGruppen Danmark præsenterer sit rådgivningsnetværk på NutriFair

- Efter vores opfattelse er der er behov for et alternativ til det bestående rådgivningssystem inden for landbruget.

Det siger revisor Lynge Jensen, Nakskov, der formand for AgroGruppen Danmark. En landsdækkende forening af omkring 40 selvstændige revisorer og andre med speciale i landbrug - alle uafhængige af organisationer.

- Det er vigtigt at kende sit præcise forsikrings- og dækningsbehov, både ved nytegning af forsikringer men også ved løbende gennemgang og ajourføring af ejendommens forsikringer.  Tingene udvikler sig og det er et område, der kræver løbende opmærksomhed.

Efter en høst, hvor planteavlere over hele landet oplevede, at tingene ikke lykkedes særligt godt, hverken når det gælder udbytter eller priser, er det vigtigt at lægge en god strategi for den kommende vækstsæson. Det er nu, vi skal overveje hvilke afgrøder, der skal med i sædskiftet fremover.

Det siger planteavlskonsulent Karsten Nielsen, Virklund ved Silkeborg. Han driver firmaet kn.mark.dk, som samarbejder med AgroGruppen.

Skab øget indtjening i dit landbrug gennem nytænkning, højværdivarer og nye forretningsområder. Overvej at etablere en sideproduktion til det bestående, hvor du gør tingene på en anden måde og hvor du kommer tættere på dine kunder.

Det var budskabet, da der den 20. november var temadag over emnet ”Skab øget indtjening på dit landbrug” på Søhøjlandets Regnskabskontor i Silkeborg.