AgroGruppen har fremgang

AgroGruppen Danmark oplever øget tilslutning og har fremgang, både når det gælder tilsluttede revisorer som medlemmer samt antallet af landbrugskunder. 

Det oplyste formanden, Lynge Jensen, på foreningens generalforsamling den 17. november i Fredericia.

Vækstfonden er klar med forskellige nye lånemuligheder til dygtige og effektive landmænd, som er hæmmet af høj gæld og som ikke kan låne mere i banken.

- Vores opgave er at yde bidrag til innovation og vækst i landbruget, og lige nu oplever vi en stigende efterspørgsel samtidig med at der opstår nye tiltag, som giver os flere handlemuligheder, siger landbrugskundechef i Vækstfonden, Lene Gade Hovmøller.

Som lodsejer kan det få stor betydning, hvis ens jord bliver fredet. Det gælder om at være opmærksom på konsekvenserne fra begyndelsen og være på forkant med at give sin mening til kende, når Fredningsnævnet fremsender de første forslag til en fredning. Også i forhold til erstatningsstørrelse.

Hvis jagten på ejendommen skal lejes ud, er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, hvordan det skal foregå og hvordan betingelserne skal være. Der er forskellige måder at gøre det på, og det skal man være opmærksom på, når aftalen indgås.

En ny husdyrgodkendelseslov er netop sendt i høring, og med den adskilles regulering af stalde fra regulering af jord og gødskning. Men der er stadig usikkerhedspunkter, og det er endnu uvist, hvad der kommer til at ske vedrørende udbringningsarealer.