Adskillige deltidslandmænd er gennem de senere år blevet dømt til hobbybrug af SKAT med den begrundelse, at virksomheden har givet underskud og formentlig fortsat vil gøre det. Konsekvensen heraf er, at underskud ikke er fradragsberettiget og renterne kan ikke indgå i virksomhedsordningen.

Landbruget er en af de brancher, der ofte benytter sig af arbejdskraftens frie bevægelighed eller med andre ord, udenlandsk arbejdskraft, i den daglige drift. Årsagen til dette valg kan være forskellige, men for alle gælder det, at der er mange forhold, som er vigtige at være opmærksom på.

Jeg håber, at alle har haft en god sommer og er klar til høst- og efterårsarbejdet. I vores område er høsten på sit højeste og fortsætter det, vil høsten meget tidligt komme i hus. Som det tegner nu, vil det være med et noget mindre udbytte end et normalt år, og prismæssigt ser det ikke ud til, at indtjeningen kan udlignes.

Hvad skal der ske med min virksomhed, hvis jeg pludselig falder bort? Død, sygdom og ulykke kan ramme alle, og på mange landbrug er det typisk ejeren, der er nøgleperson og omdrejningspunkt for aftaler, bestillinger og daglige beslutninger.

Det giver god mening for de fleste at få oprettet et testamente, også før pensionsalderen. Men mange udskyder det og tænker, at det er noget, der kan tages stilling til senere.  Tag fat om det nu, det er vigtigt at få styr på arveforhold, inden det er for sent – også ved generationsskifter i landbruget.