Det er vigtigt at kende sit maskinbehov og vurdere det grundigt, før investeringerne tages. Det er nødvendigvis ikke altid den bedste løsning at udføre opgaven selv, og måske er der mere tilbage på bundlinjen ved at finde en anden løsning.

Adskillige deltidslandmænd er gennem de senere år blevet dømt til hobbybrug af SKAT med den begrundelse, at virksomheden har givet underskud og formentlig fortsat vil gøre det. Konsekvensen heraf er, at underskud ikke er fradragsberettiget og renterne kan ikke indgå i virksomhedsordningen.

Landbruget er en af de brancher, der ofte benytter sig af arbejdskraftens frie bevægelighed eller med andre ord, udenlandsk arbejdskraft, i den daglige drift. Årsagen til dette valg kan være forskellige, men for alle gælder det, at der er mange forhold, som er vigtige at være opmærksom på.

Jeg håber, at alle har haft en god sommer og er klar til høst- og efterårsarbejdet. I vores område er høsten på sit højeste og fortsætter det, vil høsten meget tidligt komme i hus. Som det tegner nu, vil det være med et noget mindre udbytte end et normalt år, og prismæssigt ser det ikke ud til, at indtjeningen kan udlignes.

Hvad skal der ske med min virksomhed, hvis jeg pludselig falder bort? Død, sygdom og ulykke kan ramme alle, og på mange landbrug er det typisk ejeren, der er nøgleperson og omdrejningspunkt for aftaler, bestillinger og daglige beslutninger.