Som en del af landbrugspakken, hvor landbruget slap af med undergødskningen, skal landbruget frem til 2021 reducere udledningen af kvælstof med 3.800 tons ved frivillige, kollektive indsatser som minivådområder, vådområder og skovrejsning – heraf ca. 900 tons gennem minivådområder.

En god og frugtbar jord, der skal give sunde og robuste afgrøder, kræver et afbalanceret reaktionstal og en afbalanceret næringsstofforsyning. Optimal plantevækst og god rodudvikling sker kun, hvis rødderne har let adgang til at optage næringsstoffer.

Ud over dræning er det jordens surhedsgrad, reaktionstal, som har størst indflydelse på næringsstoffernes tilgængelighed.

Nye regler for folkepension

Hvis man nærmer sig folkepensionsalderen, skal man være opmærksom på, at der er kommet nye regler. Før blev den udbetalt automatisk, men det sker ikke længere. Efter den 1. september 2017 skal man selv huske at søge folkepension.

Hvis du fylder 65 år d. 1. september 2017 eller senere, hører du under nye regler. Folkepension bliver ikke udbetalt automatisk – du skal derfor selv søge.

Skat udsender for tiden forslag til nye forskudsopgørelser for 2017. Der udsendes kun til de selvstændige erhvervsdrivende, der i forbindelse med selvangivelsen 2016 har selvangivet en væsentlig anden indkomst, end den indkomst der er forskudsregistreret for 2017.

Hvis du er enig i ændringen, skal du ikke foretage dig noget. Men er du uenig i ændringen, skal du snarest muligt efter modtagelse af ændringsforslaget annullere forslaget i skattemappen på www.skat.dk

Kommuner landet over arbejder i disse måneder med indsatsplaner for drikkevand. Planerne kan få voldsomme konsekvenser for mange landmænd, der kan imødese et sprøjteforbud på deres arealer. De kan i værste fald miste deres levebrød.